top of page

Hakkında

Kuruluş Amacımız, Misyon ve Vizyonumuz

Kuruluş Amacımız, Misyon ve Vizyonumuz

    Değerli Meslektaşlarım, Onkolojiye hizmet veren sağlık çalışanları ve Sevgili Tıp Fakültesi Öğrencilerimiz,


     Öncelikle ifade etmem gerekir ki, derneğimiz, hiçbir tüzel veya özel kişiliğe karşı kurulmuş bir dernek değildir. Derneğimizin tüzüğü incelendiğinde de açıkça ve net biçimde görüleceği gibi, tam tersi, onkolojiye hizmet veren ister kamu yararına kurulmuş olsun, isterse de diğer amaçlarla kurulmuş olsun, tüm dernek ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği ve beraber çalışmayı hedefleyen bir dernektir. Katılımcı, üretken ve inovatif bir dernek olmayı amaçladık. Derneğin kuruluşunun temel amacı,  Ülkemizde  onkolojiyi  bilimsel  olarak  geliştirmek, Hasta  bakım  kalitesini

arttırmak ve Tıp öğrencilerine onkolojiyi tanıtmak ve sevdirmektir. Onkoloji alanında hizmet veren genç arkadaşlarımızla beraber çalışarak, onların gelişme ve öğrenme süreçlerini daha kaliteli bir seviyeye taşımak bir diğer amacımızdır. Ayrıca farklı disiplinlerde hizmet veren disiplinleri bir araya getirerek ortak çalışma külütürü geliştirmektir. Derneğimizin, ülkemizde henüz gelişmemiş, ancak gelişmeye son derece müsait olan, birliktelikleri sağlayacağı konusunda inancımız tamdır. Dernek çatısı altında yapılacak çalışmaların yanısıra, hali hazırda mevcut ve faaliyet gösteren dernek, kurum veya kuruluşlara da yapacakları her türlü bilimsel ve toplumsal organizasyonlarda da destek vermeyi kendimize hedef edinmiş bulunmaktayız. Ülkemizde alanında son derece kaliteli ve uzman kadrolar olmasına rağmen, organizasyon sorunlarımız nedeni ile kendimizi ulusal veya uluslarası platformlarda ifade ededildiğimizi düşünmüyoruz. Bu dernek çatışı altında çok sayıda onkolojiye hizmet veren disiplini bir araya getirerek, ortak çalışmalar, organizasyonlar, eğitim faaliyetlerinde bulunarak, ülkemizde onkoloji bilimini hak ettiği noktalara taşımak mümkün olacağı gibi, daha kaliteli bir hasta hizmeti vermek de mümkün hale gelecektir. Dahası, güçlü bir organizasyon, ülkemizi uluslararası arenada da çok daha iyi ve güçlü bir şekilde tanıtma imkanı sağlayacaktır. Aslında bu ideallerimiz tüm bilim alanları için geçerlidir. Bu şekilde ülkemiz yurtdışında kendini temsil etme gücüne sahip olabileceği gibi, büyük organizasyonlarda sözü geçen, aranan ve destek istenen bir yere sahip olma şansını yakalayacaktır. Öğrecilerimiz ve gençlerimiz bizlerin geleceğidir. Onlara onkolojiyi tanıtmak ve sevdirmek, daha idealist kadroların oluşmasına neden olacaktır. Bu, kaliteyi artıracak ve dernek çatısı altında yapılacak çalışmalar ile geleceğimiz olan gençlerin önü de açılmış olacaktır. Bu nedenle, onkolojiye gönül vermiş, ortak çalışma alanlarında çalışma hevesine sahip, onkoloji alanında çalışan tüm doktor, sağlık çalışanı ve Tıp Öğrencilerini Derneğimiz çatısı altında birleşmeye devat ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum 

 

İnterdisipliner Onkoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Bülent Karabulut

bottom of page