top of page
kapak_edited
IMG_8341
interdisipliner onko duyuru

Basın Bildirisi,
Son zamanlarda gerek sosyal medya ve gerekse basın yoluyla Tıp Bilimi’ne ve doktorlara yönelik haddini aşan, mesnetsiz ve etik dışı açıklamalara yönelik derneğimizin görüşleri aşağıda belirtilmiştir.
Özellikle Onkoloji alanına yönelik bu asılsız açıklamalar, elbette psikolojik ve sosyal açıdan, sömürüye açık hasta ve hasta yakınlarının olduğu bu mağdur topluluk için, bu kişiler tarafından hedef alınması mantıklıdır. Buradan yola çıkarak, kendilerinin reklamlarını yapmak çok kolay ve kitleleri peşlerinden sürükleme şanşları da yüksektir. Öncelikle kamuoyu şunu bilmelidir ki, bir Onkoloji uzmanı kolay yetişmiyor. Öncelikle 5 yıl İç Hastalıkları ve ardından da 3 yıllık Onkoloji ihtisası. Dile kolay 8 yıl. Elbette bu da yetmemektedir.

Mail listemize abone olun

Gelişmeler ve son yazılardan haberdar olmak için mail listemize kayıt olun

Eğitim sürecinin tamamlanmasından sonra kazanılması gereken tecrübe ve sürekli kendini ve bilgilerini yenileme de hekimin önündedir. Tüm dünyada Tıp pozitif bilim olarak tanımlanır. Çünkü bilgiyi kanıtlama için uzun seneler süren araştırmalar bilgiyi üretir. İfade edildiği gibi, üretilen bilgiler yanlış değil, yeni araştırmalarla gelişir ve bu da hastalarımızın tedavi başarılarına yansır. Merak edilirse kolayca anlaşılacağı gibi, bundan 10 yıl önce, kanser tedavisinde elde edilen başarılar ile günümüzdeki başarılar karşılaştırıldığında ne kadar arttığını görmek mümkündür. Hatta devam eden araştırmalarla başarıların daha da yukarılara çekileceği muhakkaktır. “Teknolojinin gelişmesidir asıl olan Tıp değil” diyen bu kişilerin, teknoloji ve tıbbı birbirinden ayırma çabası bile, mantık sınırlarını zorlamasının ötesinde, Tıp bilimini mesnetsiz karalama amacına net bir örnektir. Söylediğinin aksine, doktorların çoğu vicdanlı insanlardır. Mesleğin temelinde zaten insan sevgisi vardır. Elbette aramızda mesleğini icra ederken yanlışlara düşen meslektaşlarımız olabilir, ancak bu koskoca bir camiayı, canını dişine takarak çalışan meslektaşlarımızı da içine alacak şeklide genelleme yapılmasını gerektirmez. Bu son derece büyük bir haksızlık olduğu gibi, vahim bir durumdur. Bu kişilerin açıklamalarına bakıldığında, isimlerinin başında uzman Dr veya Dr ünvanlarını kullanmaları bile sömürünün, medyatik şarlatanlıklarının bir göstergesidir. Eğer tıp bu kişilerin söylediği gibi bir bilim ise, bu ünvanlarını da kullanmamalarını şiddetle öneriyoruz. Bu kişilerin aldığı eğitimin içinde, ilaçların nasıl geliştirildiği, insanlığın hizmetine nasıl sunulduğu öğretilmektedir. Bunları bile bile bu tür açıklamalar, medyatik olma, aykırı söylemlerle basının dikkatini çekme ve hatta reklam amacı ile maddi ve manevi sömürü aracı olarak kullanmanın ötesinde davranışlar değildir. Kanserin ölüm ile eş değer tutulduğu ülkemizde, pek çok kişinin bu tür söylemlere inanma arzusu kabul edilebilir, ancak bu duyguları kullanmak asla kabul edilemez. Bizler hastalarımıza şifa olabilmek için gece gündüz çalışırken, tıp cahili kişilerin, bilimsel arenadan çok uzak, herhangi bir araştırmaya dahil bile olamamış birilerinin, bu özverili topluluğa bu şekilde saldırması anlaşılır gibi değildir. Aslında bizler anlıyoruz, nedenlerini yukarda da ifade ettiğimiz gibi biliyoruz. Ancak bu duruma, derhal, ivedilikle müdahale edilmesi zaruri bir durum haline gelmiştir. Zira, maalesef bu kişilere inanmak zorunda kalan hastalarımızın ve hasta yakınlarının haklarının korunması şarttır. Maddi ve manevi sömürünün önüne geçilmesi elbette önemlidir. Ancak bu hastalar, bu kişiler yüzünden zarar görüyor ve hatta hastalar geç kalma ve yanlış yönlendirmeler ile kaybedilmektedirler. Bu durumun bekleyecek zamanı kalmamıştır. Bu kişilerin açıklamaları hasta-hekim ilişkilerini de olumsuz etkilemekte, hekime şiddet sorununu arttırmakta, günlük pratiğimizde, daha önemli sorunlarla ilgilenmemiz gerekirken, hasta ve hasta yakınlarına bu akıl dışı açıklamaların yanlışlığını anlatmak zorunda kaldığımız için vakit kaybına neden olmaktadır. Tedavilerde, hastaların hekimlerine tam güven duyması, tedavinin bir parçası haline gelmesi tedavi başarılarını da olumlu etkileyecektir. Oysa bu koşullarda, kafalarında onlarca gereksiz ve bilim dışı bilgilerle, doğruyu yapmaya çalışan meslektaşlarımız arasında kalıp, gitgeller yaşamaları, psikolojik olarak da hasta ve yakınlarını olumsuz etkilemektedir. Devletimizin, Sağlık Bakanlığı’nın son derece özenle inceleyip, tedavi için onay verdiği pek çok tıp uygulamasına karşın, bu söylemlere sahip kişilerin devlet otoritesini de hiçe saydıkları açıktır. Tüm bu nedenleri göz önüne aldığımızda, bu kişilerin, hasta ve hasta yakınlarını maddi ve manevi olarak sömürdükleri, bu amaçla aykırı söylemlerle reyting için kanal kanal, gazete gazete gezdikleri, reklamlarını yaptıkları, doğru olmayan saçmalıklarla kendilerini sürekli gündemde tuttukları açık ne nettir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu anlamda özellikle doktor kimliğini kullanarak tüm bunları yapan kişilerin, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle engellenmesi, RTÜK’ in toplum sağlığını tehdit eden bu kişiler ile yapılan yayınları inceleme altına alması ve bilime aykırı yorum ve davranışların varlığında derhal müdahale etmesi, TBMM’ nin de bu konuda ceza gerektiren yasal düzenlemeler için ivedilikle çalışmalara başlamasını talep ediyoruz. Aksi halde maddi ve manevi olarak zarar gören hastalar, ölen hastalar ve öldürülen hekimler hızla artacak, bu durumun vebali herkesi bağlayacaktır.
Kamuoyuna önemle ve dikkatle duyuruyoruz.
Sağlıklı bir yaşam sizlerin olsun.
 
Prof.Dr.Bülent KARABULUT
İnterdisipliner Onkoloji Derneği Başkanı

bottom of page